Polityka prywatności
Obowiązek informacyjny. Kilka słów o RODO.


Drogi Użytkowniku, przedstawiamy Ci nową politykę prywatności, która obowiązywać będzie od 25 maja 2018 roku.
Wszelkie zmiany zostały wprowadzone, aby odzwierciedlać zwiększone wymogi w zakresie przejrzystości, zawarte
w unijnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony
danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" .
Poniżej znajdziesz odpowiedzi dotyczące ochrony powierzonych nam danych osobowych.
1. Kto jest Administratorem danych osobowych w portalu www.unilogis.pl ?
Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu www.unilogis.pl jest Adam Bartosz, ul. Rodzinna
45, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 5471835706 (dalej: "UNILOGIS").
2. W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?
Dane kontaktowe: tel. 48 605 780 105, adres e-mail biuro@unilogis.pl
3. W jakim celu gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Unilogis przetwarza dane osobowe w celach:
(1) świadczenia usługi drogą elektroniczną, założenia i prowadzenia konta użytkownika na www.unilogis.pl ,za
pośrednictwem strony internetowej www.unilogis.pl oraz jej mobilnej wersji. Podstawą prawną przetwarzania
danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
(2) sprzedaży oraz wysyłki produktów oferowanych przez UNILOGIS - podstawą prawną przetwarzania danych
jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
(3) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Przedsiębiorstwa
– marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
• monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów
kluczowych
• prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych
• zapewnienie obsługi usług płatniczych;
• obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika (związana np. ze statusem
Twojego zamówienia) oraz przez formularz kontaktowy, czat lub media społecznościowe w sytuacji, gdy nie są one
związane wprost z wykonaniem umowy;
• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
• prowadzenie analiz statystycznych;
Dodatkowo jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach
cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych oraz organizacji konkursów oraz akcji
promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
(4) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną
przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes UNILOGIS – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
(5) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez
Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
(6) kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
(7) Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i
rachunkowych.
4. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?
Tak. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Przedsiębiorstwem
(np. w celu realizacji zamówienia).
5. Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta i/lub złożenia zamówienia przez portal www.unilogis.pl
6. Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i
przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub
do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
7. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
(1) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne UNILOGIS w celu prowadzenia i obsługi

strony www.unilogis.pl oraz jej wersji mobilnej oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą
działalnością UNILOGIS (np. biuro rachunkowe),
(2) podmioty świadczące usługi dostawy produktów w momencie realizacji Twojego zamówienia tj. DHL Parcel
Polska sp. z o.o. ,Fedex Express Polska sp. z o.o.,Poczta Polska S.A., InPost S.A., DPD Polska sp z o.o., General
Logistics Systems Poland Sp. z o.o.,Polska Korporacja Wydawców i Dystrybutorów Sp. z o.o.,Furgonetka Sp.z
o.o. – w zależności od wybranej formy wysyłki Twojego zamówienia.
(3) FreshMail Sp z o.o.– podmiot świadczący sługę wysyłki newsletterów (w przypadku, gdy wyrazisz zgodę na
otrzymywanie newslettera i zapiszesz się do naszej listy mailingowej – pamiętaj, że zawsze możesz zrezygnować
ze swojej subskrypcji logując się do swojego konta lub wysyłając do nas email z taką wolą)
(4) PAYU S.A.- podmiot świadczący usługi płatności on-line (w przypadku, gdy podczas składania zamówienia
wybierzesz sposób płatności on-line (szybkie płatności))
8. Jakie masz uprawnienia wobec UNILOGIS w zakresie przetwarzanych danych?
(1) Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych
oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
(2) W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do
Przedsiębiorstwa z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje Ci prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (adres: Generalny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Podstawowe informacje na temat zakładania i obsługi Konta Użytkownika na portalu www.unilogis.pl
Konto zakładane na portalu www.unilogis.pl jest dobrowolne. Zakładając konto akceptujesz Regulamin oraz
Politykę Prywatności . W celu założenia konta należy dobrowolnie podać następujące dane: imię, nazwisko, adres
e-mail oraz wybrane przez siebie hasło.
Posiadacz konta w portalu www.unilogis.pl może:
Zmienić udzielone zgody, edytować swoje dane lub usunąć konto?
Aby to zrobić należy zalogować się na swoje konto Użytkownika na portalu www.unilogis.pl . Kliknij ‘edytuj
dane’ lub Twoje imię i nazwisko . Następnie możesz edytować swoje dane, cofnąć lub potwierdzić zgodę na
newsletter lub usunąć swoje konto.
Polityka COOKIES
1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach
cookies.
2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron
internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do
nich dostęp jest operator Sklepu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze
stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio
wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe”
(persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony
w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające
pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w
zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych
Sklepu;

„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację
interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru
czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych
do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu
mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać
zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach
przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również
przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych
osobowych prosimy zgłaszać na adres biuro@unilogis.pl bądź telefonicznie pod numerem +48605780105.